Web Development

Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với Backend & Frontend từ giải pháp đến triển khai.

services item icon

Front-end Development

Là công ty phát triển Web hàng đầu, việc cung cấp các ứng dụng chất lượng luôn là ưu tiên của chúng tôi. Khám phá nhiều loại dịch vụ của chúng tôi và làm việc với chúng tôi!

Mobile Development

Các dịch vụ phát triển di động đa nền tảng của chúng tôi sẽ góp phần vào sự phát triển và thành công của bạn.

services item icon

React Native Development

Chúng tôi nhận phåt triᝃn theo nhu cầu cᝧa bấn.

Quy trình làm việc

 • 1NghiĂŞn cᝊu
  Điểm khởi đầu của bất kỳ dự án nào là nghiên cứu. Ba khía cạnh chính của nó là luồng người dùng, đối tượng mục tiêu và phân khúc sản phẩm thích hợp.
 • 2Thiáşżt káşż
  Quá trình thiết kế như sau: thiết kế Prototype-UX và thiết kế giao diện người dùng. Chúng dựa trên nghiên cứu sơ bộ và khách hàng mô tả.
 • 3PhĂĄt triᝃn
  Sau khi thiết kế được phê duyệt, chúng tôi sẽ bàn giao cho đội ngũ phát triển của chúng tôi.
 • 4Tháť­ nghiệm
  Giai đoạn quan trọng nhất của bất kỳ sản phẩm nào là thử nghiệm. Các loại kiểm tra chính: QA, kiểm tra sự đáp ứng trên các nền tảng trình duyệt, thiết bị di dộng và review code
 • 5Ra mắt
  Khi một sản phẩm vượt qua tất cả các loại thử nghiệm thành công, chúng tôi sẽ tung ra thị trường. Ở đó, chúng ta đã thấy nó tương tác với đối tượng mục tiêu như thế nào.
 • 6Hỗ trᝣ
  Chất lượng, năng lực về khả năng giao tiếp sau khi thực hiện dự án. Chúng tôi rất vui khi được cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ cần thiết.

Lĩnh vực hoạt động

Chúng tôi là một giải pháp đơn giản cho các yêu cầu nâng cao

Devjoy cung cấp đầy đủ các dịch vụ, là một lựa chọn tối ưu để đáp ứng các nhu cầu trong các ngành.

 • industries item iconY táşż
 • industries item iconNgân hĂ ng
 • industries item iconNhĂ  thĂ´ng minh
 • industries item iconThĆ°ĆĄng mấi điện táť­

Công nghệ sử dụng

 • Front-end

  • technologies item icon
   Angular
  • technologies item icon
   NuxtJS
  • technologies item icon
   NextJS
  • technologies item icon
   React
  • technologies item icon
   Vue
  • technologies item icon
   HTML5
  • technologies item icon
   CSS3
  • technologies item icon
   JavaScript
  • technologies item icon
   TypeScript
 • Back-end

  • technologies item icon
   Java
  • technologies item icon
   Node JS
  • technologies item icon
   PHP
  • technologies item icon
   Express
  • technologies item icon
   WordPress
  • technologies item icon
   Keystone
 • Mobile

  • technologies item icon
   React
  • technologies item icon
   React Native
  • technologies item icon
   Flutter
  • technologies item icon
   PWA
  • technologies item icon
   Node JS
  • technologies item icon
   Ionic
  • technologies item icon
   Apache Cordova
 • Databases

  • technologies item icon
   PostgreSQL
  • technologies item icon
   MySQL
  • technologies item icon
   Redis
  • technologies item icon
   MongoDB
  • technologies item icon
   Elasticsearch

SẾn sàng thảo luận vᝁ d᝹ ån
cᝧa bấn?

Liên hệ với chúng tôi